درسِ هفدهم : مبجثِ بسیار مهمِ Zmodeler زی مادلینگ (قسمت دوم)

129
این درس که ادامه ی درسِ قبلی هست اما به هیچ وجه دیدنش بلافاصبه بعد از درسِ اول توصیه نمیشود ، به شما عزیزان توصیه میکنم حتما بینِ هر دو درس تمرینِ کنید یا حتی حینِ مشاهده ویدئو گاهی آن را متوقف کنید ، تمرین کنید و دوباره ادامه ی ویدئو..

مهدی

1 سال پیش
سپاس و تشکر
pixel