آهنگ اثر پروانه ای - آموزش گیتار بهزاد بیسادی

713

اثر پروانه ای - آهنگساز و تنظیم کننده: بهزاد بیسادی، گیتار الکتریک و سینتی سایزر: بهزاد بیسادی- گیتار باس: آیدین نیکو مرام - درامز: آرین بیسادی- ضبط شده در استودیو بیسادی- آموزش گیتار الکتریک راک و متال: 091250699423 - www.behzadbisadi.com