عدم کارامدی طرح حمایتی دولت از آژانس‌های مسافرتی

57
حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر مسافرت‌ هوایی و جهانگردی گفت: حقیقتا شرایط دفتر خدمات مسافرتی ما بسیار بغرنج است. وقتی چنین اتفاقی در جامعه می‌افتد همه صنوف لطمه می‌بینند اما صنعت گردشگری کأنه به یکباره سیل و زلزله و آتش‌سوزی گریبانگیرش شده و کاملا در نقطه صفر هستیم. سال 98 که مشکل داشتیم چون هر دوماه الی سه ماه یک مشکلی داشتیم. این بیماری کرونا هم یک لطمه سنگینی وارد کرد و این طرح حمایتی دولت از آژانس‌های مسافرتی هم به کار گردشگری و این صنف نمی‌آید.
پایشگری 1.5 هزار دنبال کننده
pixel