راهکار CRM خرده فروشی ها

684

داینامیک 365 از طریق بهینه سازی فرایندهای بازاریابی، فروش و خدمات، همچنین یکپارچگی کانال های ارتباطی مشتریان، فرایندهای نظرسنجی و مدیریت شکایات و استفاده از انبار به کسب و کارهای خرده فروشی کمک خواهد کرد.