کودکان سینمای عباس کیارستمی - فیلم های قبل از انقلاب

1,052

عباس کیارستمی فیلمساز فقید ایرانی هم در دوران قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب کارنامه پر بازی در عرصه فیلمسازی دارد . در طی این دوران کاری حرفه ای کودکان غالبا جزو شخصیت های اصلی آثار او به شمار می آمدند . در این کلیپ برخی از ماندگارترین سکانس های کودکان در فیلم های قبل از انقلاب او به نمایش در خواهد آمد . این فیلم ها به ترتیب سال ساخت عبارتند از فیلم سینمایی تجربه 1973 ، فیلم سینمایی مسافر 1974 و فیلم سینمایی لباسی برای عروسی 1976.