بی مرز بی انتها

158

این مستند در مورد محور مقاومت است و با بررسی رابطه بین دفاع مقدس و مدافعان حرم ساخته شده است. همچنین به بخش هایی از دلاوری های لشکر ده سیدالشهدا کرج در طول جنگ تحمیلی و مدافعان حرم البرزی در سوریه می پردازد cmmt.ir/p/3ea6