اکتشاف 10 غار در یزد

181
10 غار در سه روز اکتشاف و نقشه برداری شد
pixel