ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

بیوگرافی ژان بقوسیان | استودیو ایده پردازان

1,399
در این برنامه استودیوگرافی گفتگویی داریم با ژان بقوسیان بنیانگذار مدیرسبز داستان زندگی و چالش‌ها و شکست‌های ایشان را ببینیم و بشنویم. استودیوگرافی | چون داستان شما مهم است! برنامه‌ای از استودیو ایده‌پردازان https://www.mms.ir 0212853
pixel