ویدیو تروفی Explorer: Great Falls Canyon بازی Anthem

98

Anthem جزو آن دسته از بازی هایی است که بازیکنان برای کسب تمامی تروفی و اچیومنت های آن باید ساعت مشغول گشت وگذار و انجام کارهای مختلف باشند. Www.ZoomG.iR

11 ماه پیش
# Anthem
pixel