ویدیو تروفی Explorer: Great Falls Canyon بازی Anthem

75

Anthem جزو آن دسته از بازی هایی است که بازیکنان برای کسب تمامی تروفی و اچیومنت های آن باید ساعت مشغول گشت وگذار و انجام کارهای مختلف باشند. Www.ZoomG.iR

۲ ماه پیش
# Anthem