حیاتی گوینده خبر هم زاینده رود اصفهان را همیشه جاری می خواهد

204
بعد از ۱۸ ماه انتظار و دلتنگی آب زاینده به اصفهان رسید و مردم اصفهان غرق شادی و نشاط شدند. بخش خبری شبکه یک در ارتباط زنده تلوزیونی با مهدی ستوده خبرنگار صدا و سیما مستقر در پل خواجوی اصفهان از شور و حال مردم اصفهان جویا شد. محمد رضا حیاتی گوینده خبر گفت زاینده رود اصفهان باید دائمی باشد نه اینکه فقط ۲۰ روز جاری باشد .
نفیسه خاتون 41.6 هزار دنبال کننده
pixel