سخنرانی دکتر کیومرث داوودی

9
دکتر کیومرث داوودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی-دیوان محاسبات هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
18acc.yazd 15 دنبال کننده
pixel