انیمیشن sorsore.com - clean up song - ABC Kids

2,625

انیمیشن clean up song از ای بی سی کیدز، به بچه ها آموزش می دهد بعد از هر بازی وسایلشان را سر جای خودش قرار دهند و اتاقشان را تمیز نگه دارند. این ترانه را با کودکتان تمرین کنید و به هنگام تمیز کردن اتاقش با او زمزمه کنید. کارتون های بیشتر در سایت سرسره : www.sorsore.com

سرسره
سرسره 450 دنبال کننده