دوره ی خلق کتاب ماندگار

201
دوره خلق کتاب ماندگار . با همکاری نشر هورمزد . در این دوره که با همکاری نشر هورمزد یکی از سرشناس ترین انتشارات کتاب است و دانشگاه تهران شما اصول و روش های پرورش نویسندگی را در میابید ...
یک کاربلد 6 دنبال کننده
pixel