سحرخوانی ماه مبارک رمضان در روستای ریکنده قائم شهر

203

مستند سحرخوانی (یکی از رسوم قدیمی مازندران در ماه مبارک رمضان) از روستای ریکنده شهرستان قائم شهر