معرفی مایکروسافت سرفیس هاب 2S

310

کار تیمی بدون حد و مرز را با سرفیس هاب 2S تجربه کنید. سبک و نازک است و به راحتی با هر فضای کاری تلفیق می شود.

وینفون
وینفون 854 دنبال کننده