درایت حدیث 06 - انگیزه های جعل حدیث - انتقامجویی و افسانه پردازی

47

کعب الاحبار یهودی، ابن جریح نصرانی، ابن ابی العوجاء مانوی و جمعی دیگر ، مطالبی کاملا پوچ و کذب محض را به نام اسلام مطرح کردند تا از درون به اسلام ضربه بزنند و مردم را نسبت به شخصیت ها ، معارف دین و احکام شرعی بد بین کنند.+ ایجاد محملی برای توجیه کجرویها و کج اندیشی های خلفاء و کارگزاران آنها + ماجرای ازدواج حضرت داوود (ع) با همسر اوریا