فیلم آموزش پروژه محور سی شارپ (مدیریت پرسنل و پرداخت حقوق)

221

سایر قسمت ها و جزئیات فیلم آموزش پروژه محور سی شارپ (مدیریت پرسنل و پرداخت حقوق) در لینک زیر: https://sourcesara.com/csharp-language-learning-personnel-management