کود کامل ماکرو جامد NPK سه 22

1,112

برای اولین بار در ایران کود کامل NPK:22-22-22 ☘☘☘بالاترین درصد عناصر ماکرو☘☘☘

کمالی
کمالی 1 دنبال کننده