کاشت 42 اصله نهال در مقابل حوزه علمیه کهنوج

365
کاشت 42 اصله نهال در فضای مقابل حوزه علمیه کهنوج توسط کادر اجرایی، اساتید و طلاب این مدرسه مبارکه.بهار 1398
pixel