ماهی نیم‌منقار کویی: Hyporhamphus quoyi

97

ماهی نیم‌منقار کویی (Hyporhamphus quoyi)، از نیم‌منقارماهیانی است که در بعضی منابع جزو ماهیان ایران هم طبقه‌بندی می‌شود، هرچند که احتمال آن کم است. ارزش صید تجاری اندکی دارد. غذای آن متنوع و از مواد گیاهی و نیز جانوران کفزی تامین می‌شود. بیشتر در نواحی نزدیک ساحل به سر می‌برد. توان ورود به آب شیرین دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Hyporhamphus-quoyi.html

pixel