تیزر فیلم کوتاه«در حال تماس»به کارگردانی بهاء الکاظمی

212

اثر راه یافته به بخش«کوتاه»مسابقه سینمای بین الملل از کشور عراق