نشست هم اندیشی بررسی فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در صنایع خلاق

129

بخش 3- پنل انتقال تجربه توسعه محصول بازی های ویدئویی