تصاویری از پروژه مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان

176
این پروژه در منطقه ۶ شهر اصفهان با بودجه‌ای معادل ۳۵۰۰ میلیارد ریال در حال ساخت است و‌ تا به حال ۸۱/۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
pixel