میثاق دری بخش

103

پوشش های آبگریز نانو با پوشش دهی سطوح و ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگی راهکاری برای کاهش هزینه های شستشو و تمیزکاری است. من هم اکنون برای راه اندازی این کسب و کار نیاز به 500 میلیون تومان سرمایه دارم.

میدون
میدون 376 دنبال کننده