نشست معلم دیروز، معلم امروز

119
سومین نشست از مجموعه نشست های "راه و بیراهه آموزش و پرورش در ایران" با حضور دکتر مقصود فراستخواه و دکتر رحمت الله خسروی در بهمن ماه 1397 در موسسه رحمان برگزار شد.
pixel