پهپاد نقشه برداری عمودپرواز سما (SAMA VTOL UAV)

302

پهپاد نقشه برداری سما یک پهپاد ایمن و کارآمد برای فتوگرامتری و کاربرد های سنجش از دور در مناطق وسیع است. پکیج پهپاد سما شامل پهپاد ، ایستگاه زمینی(نرم افزار مدیریت پرواز) به همراه انواع آپشن های سنسور و جعبه مخصوص حمل و نقل می باشد. پهپاد سما با مداومت پروازی ۱ ساعت می تواند در مناطق دور از دسترس و تا ارتفاع ۶۰۰ متر از سطح زمین و در شرایط باد تا ۴۰ کیلومتر در ساعت تصویربرداری کند.

pixel