آشکارسازی توانایی های ملت ایران در دفاع مقدس

466
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت
pixel