#کرونادرقم گزارش قم نیوز از سطح شهر قم

468

خبرنگار قم نیوز با حضور در شهر قم از نحوه عمل قمی ها به توصیه‌های پزشکی به وزارت بهداشت در مورد شیوع کرونا گزارش تهیه کرده است که می‌بینید.

قم نیوز 12 دنبال کننده
pixel