مواد غذایی تراریخته ، فاجعه قرن اخیر

86
امروزه در ایالات متحده ی آمریکا ، انسان ها به صورت ناخواسته وارد بزرگترین آزمایش انسانی شده اند. آن ها روزانه از غذاهای ژنیتکی و اصلاح شده تغذیه می کنند. این مستند کشف پدری از تغذیه غذاهای ژنیتکی در مورد رابطه با ۳ فرزندش را توضیح می دهد. هنوز هم برای درمان این سیاره، تغذیه ی سالم دنیا و پایداری در زندگی زمان است
نفیسه خاتون 43 هزار دنبال کننده
pixel