بسته الحاقی جدید بازی Cuphead - گیمر

113

مایکروسافت طی کنفرانسش بسته الحاقی جدید بازی Cuphead را معرفی کرد که The Delicious Last Course نام دارد. با گیمر همراه باشید. www.Gam3r.ir

گیمر
گیمر 674 دنبال کننده