یکپارچه سازی منابع سازمانی-افزایش بهره وری تولید

1,545
یکپارچه سازی منابع سازمانی-افزایش بهره وری تولید امروزه صنایع تولید فرایندی در محیطی با نواسانات بالا قیمت و مواد و تقاضای غیر قابل پیش بینی فعالیت می کنند. راهکارهای ارائه شده توسط SAP کمک می کند که برنامه ریزی سریعتری داشت و تصمیمات خرید بهتری بر اساس اطلاعات دقیق اتخاذ نمود. و همچنین کمک می کند تا با سرعت بیشتری مشکلات کیفی و عملکردی را شناسایی و بر طرف نمود.
pixel