به این سخنان امام خمینی دقت کنید!

1,655

آخه کدوم رهبر سیاسی در جهان اینجوری صحبت می کنه!!

جام جمکران
جام جمکران 922 دنبال کننده