برنامه های سازمان تعزیرات حکومتی

281

شبکۀ یک - ۲۷ اسفند ۹۳ - ۱۴:۰۰| گفتگوی زنده با علیرضا جواهری، رئیس ستاد طرح ویژۀ کشیک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با برنامه های سازمان تعزیرات برای نظارت بر بازار.

پایشگری
پایشگری 980 دنبال کننده