بررسی کیفیت اهداف ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

76
بانک و صنعت
بانک و صنعت 5 دنبال‌ کننده

گفتگوی پرویز شهریاری ، معاون پژوهش و آموزش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) در ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات پیرامون اهداف این همایش