آیت الله جوادی آملی: وقتی مردم فقیر هستند به دنبال کدام اقتصاد مقاومتی هستید؟

466
pixel