اعتیاد به تماشای فیلم پورن

1,677
فقط مواد مخدر نیست که اعتیاد آور است. گاهی اعتیاد به تماشای فیلم‌های غیر اخلاقی باعث فروپاشی یک زندگی می‌شود. صحبت‌های دکتر محمودی را درباره عواقب تماشای فلیم‌های پورن ببینید.
مشیانه 9 دنبال کننده
pixel