حدف انسان و تاثیر آن بر محیط زیست

395
عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفظ محیط زیست حذف انسان است، در حالی که این موضوع به هیچ وجه راه کار موثری نیست!
الی گشت 213 دنبال کننده
pixel