تمرینات توانبخشی فلج مغزی09122655648 فیزیوتراپی،کاردرمانی،گفتاردرمانی سکته مغزی

471

تمرینات توانبخشی فلج مغزی 09122655648 فیزیوتراپی،کاردرمانی،گفتاردرمانی سکته مغزی .

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1