جشن عمومی به همراه جشنواره غذاهای سنتی 2

45

این جشنواره بزرگ به مناسبت هفته نکوداشت شاهین شهر در تاریخ 11 بهمن ماه 1395 در ورزشگاه تختی شاهین شهر برگزار گردید