کودکم به مدفوع خودش دست میزنه

149

برخی از والدین سوال می پرسند که کودک من به مدفوع خودش دست میزنه و نمیدونیم چرا این عکس العمل رو نشون میده و حتی بعضی موقع ها از ما میخواد که دوباره پوشکش کنیم ؟ خانم فرناز رضایی درمانگر کودک مرکز مشاوره اکسیر در این ویدئو به طور کامل به ما توضیح خواهند داد . psychoexir.com