تست نفوذ و ارزیابی امنیتی با CORE Impact (فارسی)

1,430

تست نفوذ و ارزیابی امنیتی با CORE Impact به زبان فارسی-راههای ارتباطی: کانال تلگرام roozbeh_learning@ و https://t.me/roozbeh_learning---وبلاگ های http://CISSP.blogfa.com و http://roozbeh-noroozi.blogfa.com آموزش بیشتر ، آموزش روزبه