صبح بخیر، تا پلک زدی شکفت خورشیدِ امید

399
تا پلک زدی شکفت خورشیدِ امید از غنچه ی نوشکفته پیغام رسید فریاد زد و گفت که صبح تو بخیر تقدیمِ تو باد سلامِ گلهای سپید ✍
2 ماه پیش
Sheyda Habibi 103 دنبال کننده
pixel