توزیع بسته ارزاق کانون احسان 17 اسفند 95

275
بعد از برگزاری موفقیت آمیز بازارچه احسان دانش ،اقلام غذایی مورد نیاز جهت توزیع در مناطق محروم حاشیه تهران ،آماده و بسته شد تا خود دانش آموزان آن ها را به دست نیازمندان برسانند و با زندگی آنها از نزدیک آشنا شوند.
pixel