ویژه برنامه چالش سرمایه شناختی سازمان

680
چالش ملی سرمایه شناختی سازمان بستری است تا ایده‌پردازان و دانشمندان حوزه علم مدیریت، از علوم و فناوری‌های شناختی در جهت حل معضلات و بهبود فرایند مدیریت در سازمان‌ها استفاده کنند. این چالش با تمرکز بر مدیریت سازمان در فضای پر ابهام با مصداق بحران کرونا در پنجم اسفند ماه سال 1399 برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود خروجی این چالش ضمن تبیین راهبردها و راهکارهایی در مواجه با مسائل و مشکلات سازمان‌ها در مواقع بروز بحران هایی نظیر شیوع بیماری کرونا، ابزارهایی را برای حل مشکلات مدیران در شرایط مشابه فراهم آورند. مهمانان ویژه برنامه: دکتر مسعود نصرت آبادی (رئیس مرکز توانمندسازی پارند) دکتر پرویز درگی (رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران) دکتر مجید منوچهری (مدیرعامل تیم هفت سنگ) دکتر دانیال سمیعی (دبیر برنامه ملی brainvest) این برنامه توسط تیم هفت سنگ و با هماهنگی برنامه ملی brainvest، در محل کارخانه نوآوری آزادی تولید شده است.
braincast 972 دنبال کننده
pixel