زندگی تو برای خودته...اجازه نده که حروم بشه

63
آموزشگاه سیوان 8 دنبال‌ کننده

بزرگترین دست آوردهای ما نمی توانند پشت سر ما باشند...چون سرنوشت در آینده قرار دارد... برای موفقیت ، انجامش بده ، فقط انجامش بده ، تا آخرش...

روسی
%86
کارگردان: امیرحسین ثقفی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
روسی
pixel