دموکرات ها و جمهوریخواه ها با هم متفاوت اند؟!!!

595

در حاشیه قسمت 8 مستند #بعدازخمینی

آرمان تی وی
آرمان تی وی 4.3 هزار دنبال کننده