آموزش فن بیان و سخنوری:مناظره در سخنرانی3(استادحسینیان)

2,181
www.sokhanvaran.org کانون سخنوران مجادله و جدل مقدمه ای است برای ورود به موارد ذهنی سخنوری و نه موارد ساختاری فن بیان و فن خطابه و به این منظور از كتاب مشهور شوپنهاور استفاده می كنیم. علت استفاده از کتاب مشهور شوپنهاور این است که كمك بسیاری به روند منظم و منسجم بحث مناظره با ابزار جدل می نماید. برای ایجاد ذهنیت سخنرانی و سخنوری و این كه فردی بتواند صاحب دیدگاه سخنورانه شود باید ابتدا ذهنیت جدلی پیدا كند و گذر این ذهنیت ما را به خطابه و سخنرانی می رساند
pixel