لوزانو آمد/ گزارش + مصاحبه

1,364
گزارش از ورود رائول لوزانو به تهران که بامداد امروز دوشنبه به ایران آمد و در بدو ورود در مصاحبه ای کوتاه اظهار داشت: همه بازیکنان و مربیان تیم ملی همه تلاش خود را برای راهیابی به المپیک خواهند کرد. همچنین امیر خوش خبر سرگرست تیم ملی اظهار داشت: صحبت های ابتدایی آقای لوزانو در بدو ورود نشان داد که تا به امروز در جریان کامل تمرینات تیم ملی بوده اند. تهیه شده در باشگاه هواداران تیم ملی والیبال
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel