مهمترین مزیت ها و نکات درمان فیس ماسک (جلوتر بودن فک پایین)

147

فیس ماسک تراپی یا درمان ارتوپدی فک با استفاده از فیس ماسک ارتودنسی نکات بسیار مهمی دارد که در این فیلم توضیح داده ایم!

pixel