ماجرای غیب شدن یک ایستگاه مترو در پایتخت!

72
به نقل از مدیرعامل متروی تهران،یک ایستگاه مترو در پایتخت گم شده است..!
حلقه وصل 1.6 هزار دنبال کننده
pixel